Chuc mung nam moi 2017
14/08/2015
Thông báo địa chỉ mua hàng thiết bị chấm công – Kiểm soát ra vào chính hãng từ công ty cp Digitech

Thông báo địa chỉ mua hàng thiết bị chấm công – Kiểm soát ra vào chính hãng từ công ty cp Digitech

KÍNH GỬI: QUÝ ĐỐI TÁCCÔNG TY CP DIGITECH trân trọng cảm ơn sự hợp tác […]
14/08/2015
Công ty Giải pháp Digitech ra mắt Phần mềm quản lý nhân sự chấm công tính lương HR-ERP 2012

Công ty CP Giải pháp Digitech ra mắt Phần mềm quản lý nhân sự chấm công tính lương HR-ERP 2012

HR-ERP là giải pháp phần mềm chấm công đóng gói hoàn chỉnh tích hợp với thiết bị chấm […]